Medisch pedicure

 

Pedicure met een aantekening DV en/of RV

Pour Vous in het bezit zijn van een aantekening medisch pedicure. Naast een basis pedicure is huidcoach Linda gespecialiseerd in het geven van een pedicure bij diabetici en/of reumapatiënten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling bij diabetici en sommige maatschappijen vergoeden eveneens de voetbehandeling van reumapatiënten.

 

Wat is een medisch pedicure?

Een medisch pedicure is een pedicure die naast de basisopleiding een kopstudie ‘medisch pedicure’ heeft doorlopen, waardoor zij alle soorten risicovoeten kan behandelen, waaronder die van diabetespatiënten. Zij heeft de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen. Zij is geregistreerd in het Kwaliteits Register voor Pedicures.

 

Risicovoeten

De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De (medisch) pedicure is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.

 

Pedicure met een aantekening diabetes

Een pedicure met een aantekening diabetes heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een diabetespatiënt. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

 

Pedicure met een aantekening reuma

Een pedicure met een aantekening reuma heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een reumapatiënt. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

 

Vergoeding zorgverzekeraars

De behandeling bij diabetici wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.

 

 

U kunt bij ons ook terecht voor specialistische technieken zoals ortheses en nagelbeugels